top of page

ENDROiT ONTWIKKELDE:
Access2Mobile Rapportagetool voor introductieteam farmaceutisch bedrijf.

Amgen is een farmaceutisch bedrijf met een omzet van meer van 22 miljard wereldwijd. Tijdens de introductie van een nieuw cholesterol verlagend medicijn werden bezoeken afgelegd aan internisten van Nederlandse ziekenhuizen om hen kennis te laten maken met dit product.

Voor de verslaglegging werd een eerder gebruikte Microsoft Access database (gebouwd door zusterbedrijf Florijn Buisiness Solutions|OfficeProfs) 1-op-1 omgebouwd door ENDROiT Web & Appdevelopment tot een online werkende webapplicatie die wordt gebruikt op iPads van het bezoekersteam. Het werd een responsieve web applicatie die qua gebruik identiek is aan de Microsoft Access applicatie, waardoor medewerkers makkelijk kunnen overschakelen van de oude naar de nieuwe situatie en men af was van de tijdrovende repliceer-acties en het niet online kunnen werken.

De resultaten van dit Access2mobile project zijn nu online in te zien vanaf het hoofdkantoor van Amgen waarmee snel en efficiënt wordt ingespeeld op de resultaten.

1200-400-Amgen.jpg

Succesverhaal Amgen Access2Mobile ®

bottom of page